WeKEc podcasty – 008. Európska rada študentov v Košiciach

Byť súčasťou školského parlamentu na strednej škole má svoje výhody. Pýtate sa aké? Napríklad zapojenie sa do medzinárodného projektu European Student Councils, spoznávanie cudzích kultúr a nových pohľadov na riešenie ťažkostí. O tom a mnohom inom sme sa porozprávali s našimi hosťami aj z Estónska, Fínska, Moldavska a Rumunska. Projekt European Student Councils bol uskutočnený vďaka programu Erasmus+ v spolupráci s RCM – Regionálnym centrom mládeže CVČ.

Being part of the student council in high schools has its advantages.  What kind, you ask?  For example, joining the European Student Councils international project, getting to know foreign cultures and new perspectives on solving problems.  We talked about this and many other things with our guests from Estonia, Finland, Moldova and Romania. Project European Student Councils was made by program Erasmus+ in cooperation by Regional youth center in Kosice region. 

Budeme radi za každý váš odber, zdieľanie, páčik, vypočutie ;).

Ďakujeme všetkým, ktorí sa na tomto projekte podieľajú, fandia nám, resp. už rozmýšľajú ako pridať ruku k dielu ? Úspešný zvyšok týždňa všetkým ?

Podcast plný úspešných ľudí, inšpirácií, príbehov. 👀 Vďaka nám sa dozvieš o zaujímavých projektoch a podujatiach, aktuálnych výzvach, neformálnom vzdelávaní a o organizáciách pracujúcich s mládežou a pre mládež.

Tento 🎧 podcast vznikol v rámci projektu 📣 Štruktúry pre participáciu 2022 – Košický kraj, podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti práce s mládežou, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.“

Tešíme sa na teba!
Tvoj Tím WeKEc RMKK

#EuropeanStudentCouncil #Erasmus+ #RCM #ucimsaoddruhych #vzajomnesainspirujeme #cestovaniepoEurope #wekec #podcast #sebarozvojapracasmladezou #mladipremladych #mykecame #cestakvlastemuprojektu #moznostipremladych #minedu #ministerstvoskolstvavedyvyskumuasportu #iuventa #kosickykraj

Post Author: Marián Švekuš