Séria prezenčných vzdelávacích workshopov pre naše členské organizácie

Koncom marca sa nám podaril husársky kúsok. Popri prebiehajúcich online workshopoch v rámci Série DoTVORsa 2021-22 sme si pridali aj prezenčné workshopy a zavítali k našim členským organizáciám.

11.03.2022 – Enjoy the ride o.z. – v Steam Factory 

(17 účastníkov + lektor)

https://www.facebook.com/Radamladezekosickehokraja/posts/5123259161030940

– zlepšené kompetencie mladých ľudí pre prácu v tíme,

15.3.2022 – Študentský parlament KSK, CVČ RCM, Strojárenská 3, Košice 

(15 + 2 lektori) 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1645410669190932&id=486750028390341

– SWOT analýza, Akčný plán a zoznam možných aktivít (výstupy brainstormingu)

– zlepšená schopnosť organizácie plánovať budúce aktivity na základe minulých skúseností a analýzy súčasného stavu a možností organizácie,

28.03.2022 – Erasmus student network Košice v UVT Technikom TU Košice 

(9 účastníkov + lektor)

O čom to bolo ?

Objectives of workshop: 

Workshop “Cope up with stress!” aims to learn particular techniques for recognising, accepting and coping stress in daily life. These techniques are based on mindfulness and positive psychology.

About workshop:

We all know what it’s like to feel stressed, anxious or tense. Despite the fact that each of us experiences stress, very little is said about how to work with stress and what it can teach us. I often work with my clients to manage stress, and the techniques of mindfulness have proved to be the most effective. However, the techniques themselves must be supported by an effort to understand stress and accept it as part of our lives. You can start this journey on this workshop.

About lector: 

Matej is a mindfulness teacher, coach and psychologist. He works with his clients mainly to develop inner peace, mental balance and coping with stress or anxiety. He specialises in mindfulness, meditation and autogenous training. He also works at the Department of Social and Behavioural Medicine on Faculty of Medicine, UPJŠ, and externally at the University of Groningen in Netherland. In addition, he created the project Blog Za Bytie, through which he popularises mindfulness, meditation and positive psychology through articles, videos and blog posts.

Activity supported by a grant from the Ministry of education, science, research and sport of the Slovak republic  from 🇸🇰„Programy pre mládež 2014 – 2021“, administration by nationa agency for youth IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.“

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu a termínu v prípade nečakaných situácií, ktoré pri organizácii podujatia môžu nastať.

https://www.instagram.com/p/CbuhgyHM7EU/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

29.03.2022 – BEST Košice v UVT Technikom TU Košice 

(11 účastníkov  + lektor)

Zlepšené kompetencie mladých ľudí v oblasti riadenia vlastného času

Vytvorené akčné plány pre implementáciu nadobudnutých kompetencií

Ďakujeme všetkým účastníkom aj organizátorom, užili sme si to 😉

Tieto aktivity boli podporené z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Post Author: Marián Švekuš