Parádna jazda a jej výstupy

23 online vzdelávacích workshopov

Tak a máme to za sebou.

Bola to jazda akú sme tu ešte v RMKK nemali. Myslíme si, že je namieste zosumarizovať si minuloročnú aktivitu.

I. ročník vzdelávacích workshopov DoTVORsa dopadol podľa nás a väčšiny účastníkov skvele. Podelíme sa preto s vami o tieto naše štatistiky:

 • 23 online vzdelávacích workshop,
 • 1 vyhodnocovacie online stretnutie
 • 40 konzultácií pred a po workshope,
 • 14 lektorov,
 • 3 moderátorky a 1 “moderátor”,
 • 108 zaregistrovaných účastníkov,
 • 229 potvrdených registrácií,
 • 517 online prihlásení sa na workshop,
 • > 1000 e-mailových upozornení na konanie workshopu,
 • 43 odovzdaných potvrdení o úspešnom absolvovaní workshopov,
 • 200 odovzdaných vecných cien a upomienkových predmetov
 • 110 workshopových hodín,
 • > 1500 hod. odpracovaných projektových hodín,
 • 1 neformálna skupina na známej sociálnej sieti Alumni DoTVORsa 2020, ktorú si účastníci z vlastnej iniciatívy založili, aby zostali v kontakte aj po ukončení projektu

 • 1 skvelá brožúrka zachytávajúca atmosféru celej série
 • 1 parádne video s výpoveďami účastníkov, lektorov aj organizátorov
 • 1 jasný cieľ do budúcna – zorganizovať tieto workshopy aj v roku 2021

Tohto ročnú skúsenosť berieme ako skvelú príležitosť naučiť sa fungovať v online svete. Vnímame to ale aj ako záväzok pokračovať, zlepšovať sa a v neposledom rade spolupracovať pri zvyšovaní úrovne série vzdelávacích workshopov pod značkou DoTVORsa. Laťku sme si nastavili minulý rok poriadne vysoko. Prekonať ju v roku 2021 bude náročnejšie. Povedané športovou tematikou: „obhajoba bude ťažšia ako víťazný pohár.“

My však veríme, že spoluprácou sa nám to opäť podarí.

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ?? Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.“


Tím RMKK

Post Author: Marián Švekuš