Publikácia #DoTVORsa2020

Titulná snímka z publikácie DoTVORsa 2020.

Po zrealizovaní posledného workshopu sme dostali s kolegami nápad, vytvorenia publikácie zachytávajúcej atmosféru ale aj dôležité body z jednotlivých 23 prezentácií. Veríme, že bude prospešná pre všetkých účastníkov, ktorý si tak pripomenú zásadné body prezentovaných odporúčaní od našich tohtoročných lektorov.

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ?? Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.“

Tešíme sa na teba!
Tvoj Tím RMKK

Post Author: Marián Švekuš