DoTVORsa #17 Ako využiť temperament vo svoj prospech

Hostiteľ: Rada mládeže Košického kraja.

Určite si sa už stretol s názorom, že je lepšie byť extrovertom, než introvertom. Alebo, že cholerik je výbušný a flegmatikovi je všetko jedno. Vieš čo? Nie je to úplne presne tak! Workshop Ako využiť svoj temperament vo svoj prospech! je určený primárne mladým ľuďom od 14-30 rokov, ktorí majú záujem zistiť svoj temperament a tiež to, aké sú ich slabé stránky temperamentu a naopak, aké sú silné stránky ich temperamentu a ako ich môžu využiť v prospech seba aj iných. Viac o tajomstvách temperamentu prezradí lektorka Natália Vince, ktorá je psychologička, vedúca referátu metodiky a projektov na odbore školstva KSK a lektorka salsy. Natália má blízko k mladým ľuďom, nakoľko niekoľko rokov učila na strednej škole. Tento workshop si užiješ, pretože Natália Vince preferuje neformálne a zážitkové učenie a otvorený dialóg. 


Workshop je zadarmo a  bude prebiehať ONLINE formou prostredníctvom Google Meet. Na toto podujatie je však potrebné registrovať sa na http://goo.gle/DoTVORsa. Neváhaj však veľmi dlho, pretože na toto online školenie je obmedzený počet účastníkov, čím skôr sa prihlásiš, tým väčšiu šancu máš zúčastniť sa. Po registrácii ti pošleme emailom ďalšie informácie a podrobnosti o pripojení sa na workshop. 

Toto podujatie je organizované s pomocou dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.“

Tešíme sa na teba! 

Tvoj Tím RMK

Post Author: Jana Beerová