You(th) Participate! Spiššská Nová Ves

Hostiteľ: Youthfully Yours SK a Rada mládeže Košického kraja

Štve ťa, že participácia mládeže na veciach verejných v našej krajine výrazne zaostáva za štátmi západnej EÚ?

Preferuješ diskusiu pred jednoduchými riešeniami „pevnej ruky“ ?

Veríš, že apatia nie je cesta?

Chceš posilniť občiansku angažovanosť medzi svojimi rovesníkmi a dozvedieť sa tak viac o možnostiach zapojenia vo svojej komunite?

Pozývame ťa na sériu 3 lokálnych stretnutí s predstaviteľmi miestnych organizácií pre mládež, s členmi študentských rád a zástupcami samosprávy.

Podujatie je určené mladým ľuďom vo veku 16 – 25 rokov (Najlepšie, ak sa zúčastníš všetkých 3 lokálnych stretnutí)

KEDY?

1.stretnutie: UPRESNIME /09:00-14:00/

2.stretnutie: UPRESNIME /09:00-14:00/

3.stretnutie: UPRESNIME /13:00-17:00/

KDE? Klub mladých,Zimná 48, Spišská Nová Ves

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať: http://rcm.sk/cvc-rcm/kontakt//

V prípade záujmu sa registruj na odkaze: http://bit.ly/2Ts2nO0

O STRETNUTIACH:

Prvé stretnutie bude zamerané na úvod do témy participácie, poskytne základné definície pojmov a prehľad zdrojov. Pozornosť bude venovaná Revidovanej európskej charte o participácii mladých ľudí na živote obcí a regiónov. Stretnutie poskytne priestor pre hľadanie motivácie k posilňovaniu mladých ľudí. Spoločne identifikujeme potreby mladých a ponúkneme stratégie ako ich možno uspokojiť. O tom do čoho sa môžeme v komunite zapojiť prídu porozprávať lokálne mládežnícke organizácie, organizácie a inštitúcie pre mládež, žiacke parlamenty a rady mládeže.

/ 09:00-14:00/

Na druhom stretnutí sa budeme bližšie venovať dôležitosti participácie mládeže na veciach verejných a občianskej angažovanosti. Spoločne identifikujeme problémy mesta Košice, ktoré mladí ľudia vnímajú ako najzávažnejšie a navrhneme ich možné riešenia. Prostredníctvom živých knižiek spoznáme praktické fungovanie rád mládeže a osobné skúsenosti lídrov miestnych organizácií pre mládež.

/ 09:00-14:00/

Tretie stretnutie sa bude zaoberať fungovaním samosprávy a kompetenciám jej orgánov vo vzťahu k mládeži. Osobná účasť predstaviteľov samosprávy spolu s uvoľnenou atmosférou umožnia účastníkom diskusiu o riešeniach navrhnutých na predchádzajúcich dvoch stretnutiach a veríme, že aj vzájomné pochopenie, názorový prienik a spoluprácu.

/13:00-17:00/

Tešíme sa na teba!

Post Author: Jana Beerová