KONFERENCIA #DOTVORME SVOJ KRAJ – TREBIŠOV (Séria konferencií mládeže 2019)

Šiesty ročník Konferencií mládeže, ktoré boli tento rok pod záštitou Úradu Košického samosprávneho kraja sa dotkol aj mladých z Trebišova. Pre túto príležitosť nám dňa 18.12.2019 prepožičalo priestory Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, za čo veľmi pekne ďakujeme. Konkrétne riaditeľke múzea pani Mgr. Beáte Kereštanovej za jej prístup a ochotu vyjsť nám v ústrety.

Snahou organizátorov bolo v spolupráci s miestnou samosprávou či miestnymi organizáciami pôsobiacimi v oblasti mládeže aj podporiť zvýšenie kvality práce s mládežou na úrovni samospráv.

Sleduj VIDEO: Konferencia mládeže Trebišov 2019

Konferencia bola určená pre žiakov a študentov základných, stredných a vysokých škôl, pracovníkov s mládežou, zástupcov tretieho sektora, zástupcov samosprávy a všetkých tých, ktorým mládež v Košickom kraji nie je ľahostajná. Vďaka konferencii sme vytvorili priestor pre komunikáciu a podporili sme konštruktívny dialóg medzi nimi.

Účastníkmi konferencie v Trebišove boli najmä žiaci z týchto škôl:
Cirkevné Gymnázium sv. Jána Krstiteľa
Gymnázium Komenského 32
Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta
Súkromná stredná odborná škola DSA Trebišov

Počas konferencie sme informovali účastníkov o možnostiach pre mladých, možnostiach participácie na chode samosprávy a o jej výhodách. V neposlednom rade sme s účastníkmi hovorili aj o prínosoch práce s mládežou.

Program každej konferencie pozostával z troch tematických blokov.

Moderátori v prvom bloku vyzvali prvého hosťa pani Mgr. Jaroslava Kopčáková, PhD. Tá pôsobí ako vedecko-výskumný pracovník na Ústave psychológie zdravia a metodológie výskumu Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Magisterský titul v odbore psychológia získala na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach, doktorský titul v odbore Medical sciences na Univerzite v Groningene v Holandsku. V súčasnosti sa podieľa na štúdii Care4Youth zameranej na zdravý vývin detí a dospievajúcich s emocionálnymi problémami a problémami v správaní. Ako jedna z najkompetentnejších osôb prišla na pozvanie RMKK porozprávať niečo o medzinárodnej štúdie Health Behaviour of School-Children Children (HBSC), na ktorej sa osobne podieľala. Štúdia sa venuje zdraviu a so zdravím súvisiacim správaním školákov so zameraním na témy fyzická aktivita, trávenie voľného času, aktívny životný štýl, komunita/okolie. A keďže sa Jarka dlhodobo angažuje v oblasti práce s mládežou konkrétne v celoslovensky pôsobiacej Detskej organizácii FÉNIX, o.z. téma konferencie ju zaujala a tak rada prijala naše pozvanie.
Zároveň si Jarka pripravila pre mladých aj krátky energizer aby sme sa nabudili a lepšie sa spoznali odbúrali strach a obavy z niečoho nového a nepoznaného.

Ďakujeme Jarke Kopčákovej, že nám v prvom bloku povedala viac o výsledkoch spojených so zdravím a o so zdravím súvisiacim správaním 11-, 13- a 15-ročných školákov. Chceli sme tak „šokovať“ mladých, aby sa zamysleli nad niektorými svojimi zlozvykmi, ktoré aj napriek tomu, že ich robia aj dospelí, nie sú správne a mali by sa niektorých zlozvykov vyvarovať. Ak samozrejme nechcú, aby to nemalo zlý vplyv na ich vývin.

Po prvom bode programu sme si pre mladých pripravili aktivitku, aby sme ich viac vtiahli do témy a zároveň sa od nich dozvedeli, ako vnímajú život v Sobranciach a jeho okolí. Spomedzi účastníkov konferencie sme vybrali 5 dobrovoľníkov a ostatných sme medzitým rozdelili do 5 skupín. Vybraní piati dobrovoľníci si na chvíľu mohli vyskúšať rolu lídra skupiny a následne si vybrali jednu skupinu, s ktorou potom podľa inštrukcií odpovedali na otázky:

1) Čo sa zmenilo v našom meste od našej poslednej návštevy ?
Každá skupina dostala zozbierané podnety od ich rovesníkov z predošlých konferencií. Chceli sme tak porovnať, či sa u nich niečo za posledné 2 roky zmenilo. Ak áno tak čo. Aby sme poznali realitu priamo od mladých ako ju vnímajú oni sami.

2) Prečo mladí nie sú aktívni? Plus pomenujte problém.

3) Čo by vám pomohlo byť aktívnejší ? Čo vám tu vo vašom meste, vo vašom okolí chýba ?

4) Viete, kto by vám vo vašom okolí mohol s vašimi problémami pomôcť ?

Následne svoje odpovede na tieto otázky mali za úlohu aj odprezentovať ostatným účastníkom a prípadne odpovedať na otázky. Cieľom tejto aktivity bolo aby sa mladí naučili komunikovať v skupine, rozdeliť si úlohy, diskutovať najprv so svojimi rovesníkmi na dôležité témy a zároveň svoje názory aj odprezentovali a diskutovali o nich. Aj z ich slov vieme, že nemajú často takúto možnosť a radi by privítali aby tak mohli robiť častejšie.

Nasledovala spoločná fotografia:

Po krátkej prestávke na občerstvenie a doplnenie cukrov pre fungovanie našich mozgových závitov vznikol priestor pre prezentovanie svojich zámerov a činností pre zástupcov z mládežníckych organizácii, samospráv či žiackych školských rád. Ďakujeme Ivanovi Rosovi (podpredseda Youthfully Yours SK OZ) za jeho vysvetlenia a rady ohľadom Erasmus+ programu, za uvoľnenie atmosféry a tiež krátkej s poznávacej aktivitky na roztopenie ľadov medzi účastníkmi. Vďaka jeho bohatým skúsenostiam nielen s vysielaním ale aj samotnou účasťou na rôznych výmenách či tréningoch dokáže motivovať stále ďalších a ďalších mladých ľudí. Veď predsa nie nadarmo sa hovorí je lepšie raz zažiť ako niekoľkokrát počuť 😉

Dlhoročný pracovník s mládežou Tibor Íro a zároveň predseda Asociácie krajských rád mládeže nám v tejto časti programu povedal viac nielen o samospráve, ale aj o nových zmenách v zákonoch o práci s mládežou. Ďakujeme Tibor, že si za nami meral takú dlhú cestu a prišiel si na východ až z Dunajskej Stredy. Chceli by sme oceniť aj veľký prínos jednej z prítomných dám, a to Natálii Vince. Natali je zástupkyňa úradu Košického samosprávneho kraja, ktoré prevzalo záštitu nad týmito konferenciami. Čo je tiež dôležité spomenúť, je tiež vedúca referátu metodiky a projektov na odbore školstva. Ďakujeme Natalii, že prišla podporiť našu konferenciu, povedala nám viac o tom, čo ona môže zo svojej pozície urobiť pre mladých ľudí a povzbudila nás ku všestrannej spolupráci.

Tretí blok priniesol diskusiu prítomných, ale najmä bezpečný priestor pre komunikáciu medzi mladými a samosprávou. Postupne vznikali nápady, prijímali sa podnety, či vytvárali dohody o aktívnejšej spolupráci a vyššej participácii mladých ľudí v Trebišove.

Opäť sa stalo to čo aj na ostatných konferenciách, že žiaľ bohu nás čas tlačil a museli sme to uzavrieť aj keď veľa otázok zostalo nezodpovedaných. Dohodli sme sa ale, že prídeme aj budúci rok a budeme pokračovať v hľadaní lepších zajtrajškov pre mladých aj v meste Trebišov a jeho okolí.

Ďakujeme všetkým váženým hosťom, že prišli:
Mgr. Gabriela Maruščáková (Gymnázium Komenského Trebišov – koordinátorka Žiackej školskej rady)
Zsuzsana Nagy (projektová manažérka Múzeum Trebišov) – Zuzka dlhé roky pôsobila ako pracovníčka s mládežou na rôznych pozíciách ako koordinátorka národného projektu Komprax, školiteľka Erasmus+. Bola nielen pri vzniku, ale aj koordinovala fungovanie Mládežníckeho parlamentu Veľké Kapušany. Mladí, ktorých viedla v rámci mládežníckeho parlamentu Veľké Kapušany, jej inak nepovedali, ako Žužu.

Ďakujeme prezentujúcim, rečníkom v diskusii, účastníkom konferencie a v neposlednom rade nášmu RMKK teamu za vydarené podujatie.

Vďaka patrí tiež Andrejovi Zelencovi nášmu kameramanovi za super video. Čekujte ho, zdieľajte a lajkujte ak sa vám páči 🙂

Vidíme sa ešte:

• dňa 19.12.2019 (štvrtok) v Košiciach

Autori príspevku: Miška & Majo

Post Author: Marián Švekuš