KONFERENCIA #DOTVORME SVOJ KRAJ – SPIŠSKÁ NOVÁ VES (Séria konferencií mládeže 2019)

Šiesty ročník Konferencií mládeže Rady mládeže Košického kraja sa uskutočnil až v šiestich východoslovenských mestách pod záštitou Úradu Košického samosprávneho kraja. Jedným z miest, ktoré sme navštívili, bola aj Spišská Nová Ves. Dňa 17.12.2019 sme sa všetci stretli na Gymnáziu Školská 7, kde sa konferencia # Dotvorme svoj kraj konala.

Sleduj VIDEO: Konferencia mládeže Spišská Nová Ves 2019

Účastníkmi konferencie v Spišskej Novej Vsi boli najmä žiaci z týchto škôl:
Technická akadémia SNV
SOŠ Drevárska
SOŠ Ekonomická SNV
SOŠ Markušovská cesta
Súkromná spojená škola EDURAM
Hotelová akadémia Spišská Nová Ves
• hostiteľské Gymnázium Školská 7

Našou snahou tiež bolo v spolupráci s miestnou samosprávou či miestnymi organizáciami pôsobiacimi v oblasti mládeže podporiť zvýšenie kvality práce s mládežou na úrovni samospráv. Počas konferencií sme informovali účastníkov o možnostiach pre mladých, možnostiach participácie na chode samosprávy a o jej výhodách. V neposlednom rade sme s účastníkmi hovorili aj o prínosoch práce s mládežou.

Program konferencie pozostával z troch tematických blokov. Ďakujeme Peťovi Bakalárovi, že nám v prvom bloku povedal viac o medzinárodnej štúdii Health Behaviour of School-Children Children (HBSC). Peter je vysokoškolský učiteľ a zároveň náš kamarát, ktorý sa na tejto štúdií podieľal ako spoluautor. Zaoberá sa najmä aktívnym životným štýlom školákov, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je pravidelná pohybová aktivita. Táto štúdia hovorí o so zdravím súvisiacom správaní 11-, 13- a 15-ročných školákov. Niektoré z jej výsledkov sú alarmujúce. Považovali sme preto za potrebné mladých ľudí o nich informovať a diskutovať s nimi jednak o možných negatívnych dôsledkoch ako aj o možnostiach zlepšenia.“

Po prvom bode programu sme si pre mladých pripravili aktivitku, aby sme ich viac vtiahli do témy a zároveň sa od nich dozvedeli, ako vnímajú život v Spišskej Novej Vsi a jeho okolí. Spomedzi účastníkov konferencie sme vybrali 5 dobrovoľníkov a ostatných sme medzitým rozdelili do 5 skupín. Vybraní piati dobrovoľníci si na chvíľu mohli vyskúšať rolu lídra skupiny a následne si vybrali jednu skupinu, s ktorou potom podľa inštrukcií odpovedali na otázky:

1) Čo sa zmenilo v našom meste od našej poslednej návštevy ?
Každá skupina dostala zozbierané podnety od ich rovesníkov z predošlých konferencií. Chceli sme tak porovnať, či sa u nich niečo za posledné 2 roky zmenilo. Ak áno tak čo. Aby sme poznali realitu priamo od mladých ako ju vnímajú oni sami.

2) Prečo mladí nie sú aktívni? Plus pomenujte problém.

3) Čo by vám pomohlo byť aktívnejší ? Čo vám tu vo vašom meste, vo vašom okolí chýba ?

4) Viete, kto by vám vo vašom okolí mohol s vašimi problémami pomôcť ?

Následne svoje odpovede na tieto otázky mali za úlohu aj odprezentovať ostatným účastníkom a prípadne odpovedať na otázky. Cieľom tejto aktivity bolo aby sa mladí naučili komunikovať v skupine, rozdeliť si úlohy, diskutovať najprv so svojimi rovesníkmi na dôležité témy a zároveň svoje názory aj odprezentovali a diskutovali o nich. Aj z ich slov vieme, že nemajú často takúto možnosť a radi by privítali aby tak mohli robiť častejšie.

Po spoločnej fotografii a krátkej občerstvovačke, už ale v redšej zostave, nasledoval blok číslo 2, kde vznikol priestor pre prezentovanie zámerov a činností zástupcov z mládežníckych organizácii, samospráv či žiackych školských rád.

Ďakujeme Jakubovi Szepesgyorkymu, ktorý je zamestnancom Regionálneho Centra Mládeže – CVČ Košice, kde má na starosti prácu a koordináciu žiackych školských rád v Košickom kraji a zároveň je aj sám prezidentom občianskeho združenia Change Your Self ). Tieto pozície mu umožňujú nielen cestovať a spoznávať pohľady mladých ľudí z rôznych európskych krajín na svet okolo násprogram Erasmus +, ale zároveň tiež spoznať výhody a možnosti programu Erasmus+ pre mladých ľudí.

Ďakujeme mladým zo Žiackych školských rád za prezentáciu ich činnosti a za vysvetlenie prínosu ich aktivít pre nich samotných ale aj pre ich okolie. Medzi prezentujúcimi bola tajomníčka Krajskej rady Žiackych školských rád Košického samosprávneho kraja a zástupkyňa Žiackej školskej rady na Hotelovej akadémii v Spišskej Novej Vsi Márty a predseda Žiackej školskej rady Gymnázia Školská 7 Tomáš Čekal spolu s Viki a Soňou, ktorého dievčatá poriadne nepustili k slovu 🙂

Tretí blok, do ktorého sme plynule prešli, poskytol bezpečný priestor pre komunikáciu účastníkov konferencie v podobe diskusie, v ktorej postupne vznikali nápady, prijímali sa podnety či vytvárali dohody o aktívnejšej spolupráci a vyššej participácii mladých ľudí v Košickom kraji.

V Novejši počas diskusie zazneli návrhy na tieto vylepšenia:
• zmeniť postavenie výberu členov a volieb do Žiackej školskej rady (pretože sa tam môžu dostať ľudia, ktorí nebudú robiť nič)
• zaviesť besedu s vedením školy na rôzne témy (konkrétne na Technickej akadémii SNV)
• zabezpečiť väčšie teplo v škole, pretože je žiakom zima (Gymnázium Školská 7)
• renovovať okná (Gymnázium Školská 7)
• zabezpečiť pravidelný dostatok hygienických potrieb ako sú toaletný papier a mydlo na toalety (Gymnázium Školská 7)
• znížiť počet učebníc, ktoré žiaci musia so sebou zbytočne nosiť do školy na pravidelnej báze (Gymnázium Školská 7)

Diskusia bola skvelá a keby sme to nemuseli ukončiť, tak by sme tam určite vedeli diskutovať ešte hodiny a hodiny.

Ďakujeme všetkým váženým hosťom, že prišli:
• V prvom rade Ing. Pavolovi Bečarikovi, primátorovi tretieho najväčšieho mesta v Košickom kraji čo do počtu obyvateľov v meste Spišská Nová Ves, za jeho privítanie, krátky ale vecný príhovor a najmä za to, že mladí Novovešťania majú podľa nás skvelé podmienky na sebarealizáciu a možnosť mať vlastný KLUB MLADÝCH, v ktorom si organizujú sami svoje podujatia,
Mgr. Jozefovi Kačengovi za poskytnutie skvelých priestorov a tak možnosť zorganizovať toto podnetné podujatie na pôde Gymnázia Školská 7, ktorého je riaditeľom.
Umožnili ste nám tak spojiť týchto skvelých mladých ľudí na jednom mieste a umožniť im diskutovať na vyššie spomínané témy.
Matejovi Farkymu Farkalínovi,  predsedovi OZ Mladí ľudia a život a zároveň koordinátorovi Klubu mladých za pomoc s organizáciou
• pani Viere Kubovčíkovej, stredoškolskej učiteľke na Technickej akadémii v SNV a tiež koordinátorke žiackych aktivít na škole, za jej podnetné a trefné príspevky a povzbudivé slová nielen v diskusii. Aj vďaka vám a vašej podpore cítime, že to, čo robíme má význam.
• ako aj ďalším dámam, ktoré prišli so svojimi študentami, len bohužiaľ sa nezapísali a my sme si ich mená nezapamätali :/

Najväčšia vďaka ale patrí vám, mladým zo Spišskej, aj za doplnenie slovnej zásoby, pretože ste nás naučili nové slovo – vajgel, ktoré sme doteraz nepoznali, a v neposlednom rade nášmu RMKK teamu za vydarené podujatie. Vďaka patrí tiež Andrejovi Zelencovi nášmu kameramanovi za super video.

Čekujteho, zdieľajte a lijkujte ak sa vám páči 🙂

Držíme mladým zo Spišskej Novej Vsi palce, aby sa vám darilo vo vašich aktivitách a tešíme sa na najbližšie stretnutie s vami 🙂

Vidíme sa:

• dňa 18.12.2019 (streda) v Trebišove
• dňa 19.12.2019 (štvrtok) v Košiciach

Autori príspevku: Miška & Majo

Post Author: Marián Švekuš