Výzva – pomôžeme aktívnym východniarom v Košickom kraji pri realizácii ich nápadov

RÁD BY SI ZORGANIZOVAL NIEČO ZAUJÍMAVÉ VO SVOJEJ OBCI, ALEBO VO SVOJOM MESTE, ČI JEHO OKOLÍ?
AJ TY SA STRETÁVAŠ S TÝM PROBLÉMOM, ŽE TO NEMÁŠ S KÝM USKUTOČNIŤ?
NEVIEŠ AKO A KDE ZAČAŤ?
CHÝBA TI ODVAHA, MOTIVÁCIA, FINANCIE, ČI INÁ PODPORA ZO STRANY DOSPELÝCH ?
TAK NEZÚFAJ. TERAZ SI NA SPRÁVNOM MIESTE, STAČÍ „LEN“ DOKLIKAŤ TENTO 11 OTÁZKOVÝ DOTAZNÍK NAJNESKÔR DO 31.5.2018 😉

Sme tu aj pre teba a tvoje nápady. My, tím RMKK, ti ponúkame svoje skúsenosti, zručnosti, schopnosti, kontakty,  pomocnú ruku a svoj čas.

ČO JE CIEĽOM PROJEKTU?

Cieľom projektu je podporiť aktívnych východniarov z Košického kraja, ich dobré nápady a užitočné projekty, ktoré v našom regióne prispejú:
– k vytvoreniu zaujímavých voľno časových podujatí,
– k ozdraveniu životného štýlu a k športovému vyžitiu,
– k rozvoju nekomerčnej kultúry a tvorivosti.

ČO AK SI VYBERIEME TVOJ NÁPAD?

Ak sa nám tvoj nápad bude páčiť, ozveme sa ti, aby si nám zodpovedal pár dôležitých otázok, ak by sme boli nerozhodní, či ťa podporiť, alebo nie. Následne vyberieme tri najlepšie a najoriginálnejšie nápady a dohodneme si stretnutie.  Ak všetko pôjde ako má tak sa budeš môcť tešiť, že prídeme a spoločne s tebou zorganizujeme pre tvojich kamošov, tvoju obec, či mesto akékoľvek športové, kultúrne, vzdelávacie, dobrovoľnícke podujatie, či aktivitu na podporu a rozvoj komunít vo vašej obci, či meste. Prídeme a pomôžeme ti premeniť tvoj nápad na realitu. Vybrané nápady podporíme personálne, materiálne a technicky. Finančná podpora je možná v nevyhnutných prípadoch, kedy by vybrané podujatie bez takejto podpory nebolo možné uskutočniť.

DOTAZNÍK PRE ŽIADATEĽOV

KTO MÔŽE ŽIADAŤ?

– mladí ľudia vo veku od 15 do 30 rokov s trvalým pobytom v Košickom kraji
– občianske združenia alebo neziskové organizácie pracujúce s mládežou v Košickom kraji
– tí, ktorí nie sú členmi žiadnej politickej strany alebo hnutia

MIESTO AKTIVITY, PODUJATIA

len na území Košického samosprávneho kraja

DÔLEŽITÉ TERMÍNY (nezabudni na nich)

Uzávierka na predkladanie projektov: 31. máj 2018
Hodnotenie nápadov: 1. – 15. jún 2018
Zverejnenie výsledkov: 15. jún 2018
Realizácia projektov: júl – november 2018

HODNOTENIE NÁPADOV

Nápady, ktoré splnia základné kritéria budú hodnotené predsedníctvom RMKK. Konečné rozhodnutie o tom, ktoré nápady získajú podporu, bude prijaté na valnom zhromaždení RMKK 15.júna 2018.

Výsledky  hodnotiaceho  procesu budú zverejnené na webových stránkach Rady mládeže Košického kraja a o výsledkoch hodnotiaceho  procesu budú  žiadatelia  informovaní  telefonicky ale aj elektronicky na e-mailovej adrese, ktorú uvedú vo formulári.

KRITÉRIA HODNOTENIA NÁPADOV NA PROJEKTY:

AKTUÁLNOSŤ
– Projekt reaguje na aktuálne potreby vybranej cieľovej skupiny.
– Výsledky projektu prinášajú úžitok čo najširšej skupine ľudí.

INOVATÍVNOSŤ
– Téma projektu alebo spôsob jeho realizácie sú vo vzťahu k cieľovej skupine projektu nové.
– Téma alebo spôsob realizácie projektu zvyšujú atraktívnosť pre definovanú cieľovú skupinu.

ŠETRNOSŤ
– Projekt realizujú dobrovoľníci.
– Rozpočet projektu je realistický.
– Projekt je ohľaduplný k životnému prostrediu.

DÔVODY PRE VYRADENIE PROJEKTU
– Projekt predložený neoprávneným subjektom
– Projekt obsahuje aktivity spojené s praktizovaním náboženstiev a filozofií.
– Projekty nesmú byť spojené s akoukoľvek propagáciou politického charakteru

DOTAZNÍK PRE ŽIADATEĽOV

Post Author: Jana Beerová