Chystáme konferencie Spolu dokážeme viac

V roku 2017 sme pripravili cyklus šiestich konferencií Spolu dokážeme viac, ktoré sú 4. ročníkom konferencií o mládeži s mládežou a hlavne pre mládež. Predstavíme vám mladých ľudí, ktorí urobili dieru do sveta, kolegov z organizácií, ktoré pracujú s mládežou a pre mládež v tvojom okolí. Možno prídu aj zástupcovia samosprávy a dospelí, ktorí môžu ovplyvniť život mladých v našom kraji.

Konferencia je určená najmä žiakom a študentom základných, stredných a vysokých škôl, pracovníkom s mládežou ako aj záujemcom pôsobiacim v treťom sektore. V neposlednom rade všetkým, ktorí veria, že spolu dokážeme viac.

Účasť na konferenciách je bezplatná.

Čo nás čaká?

8. 11. 2017 – Spišská Nová Ves
10. 11. 2017 – Rožňava
21. 11. 2017 – Kráľovský Chlmec
29. 11. 2017 – Michalovce
8. 12. 2017 – Košice
upresníme – Trebišov

Aktuálne informácie nájdete vždy na našej Facebook stránke.

Cyklus Konferencií bol podporený z dotácie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Tešíme sa na stretnutia s vami!

Post Author: Jana Beerová