Školenie zástupcov Krajskej rady žiackych školských rád << KR ŽŠR >>

V dňoch 19. až 21. máj 2017 sa v priestoroch zariadenia Škola v prírode – Kysak uskutočnilo I. školenie zástupcov Krajskej rady Žiackych školských rád . Zúčastnilo sa ho 12 mladých ľudí zo žiackych školských rád z rôznych kútov Košického kraja. V spolupráci s Regionálnym centrom mládeže – CVČ Košického kraja sme pripravili zaujímavý program pre samotných účastníkov.

Cieľmi školenia bolo:

1) Podporiť rozvoj komunikačných zručností členov KR ŽŠR, zefektívniť ich komunikáciu pri vyjednávaní,
2) Zoznámiť sa so spôsobmi asertívneho presadzovania práv a požiadaviek študentov,
3) Využívať tvorivé metódy riešenia problémov v tíme,
4) Formovať z členov KR ŽŠR tím, ktorý dokáže spolupracovať nielen dovnútra ale aj navonok k ŽŠR na stredných školách,
5) Prehĺbiť poznatky o úlohe ŽŠR na strednej škole a demokracie v živote študentských samospráv,
6) Vysvetliť základné princípy projektového manažmentu,
7) Hľadať miesto KR ŽŠR na miestnej a regionálnej úrovni práce s mládežou.

Jednoduchšie povedané školenie mladým lídrom umožnilo bližšie spoznať jednotlivých členov KR ŽŠR, aby boli schopní spoločne si stanoviť ciele KRŽŠR a spoločne sa podieľať na zlepšovaní života študentov na stredných školách.

Ďakujeme všetkým účastníkom za ich energiu, ktorú do tohto školenia vložili.

#RMKK #KRŽŠR #RCM-CVČ #spoludokazemeviac #mladezKSK #SNV #KE #RV #MoldavanadBodvou #KráľovskýChlmec #iuventa #minedu

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Ďakujeme

Post Author: Marián Švekuš