Hľadajú sa účastníci na medzinárodné školenie v Čechách

Networkingové školenie s názvom „APPETISER“sa uskutoční v období od 16. 5. – 20. 5. 2017 v Čechách.

Všetky potrebné informácie k tomuto školeniu nájdete nižšie v článku.

Deadline podania prihlášok je už 19. marec 2017 !

APPETISER – An introduction on how to use the ‘Erasmus+ Youth in Action’ Programme for international youth work

Miesto konania: Česká republika

Termín: 16. 5. – 20. 5. 2017

Uzávierka prihlášok:

19. marec 2017

Typ aktivty:

Školenie

Krátka charakteristika:

Školenie APPETISER je zamerané na vytvorenie prvej silnej pozitívnej skúsenosti s medzinárodnou prácou s mládežou a tiež motivovať účastníkov, aby využívali možnosti programu Erasmus+: Mládež v akcii. Školenie chce vysvetliť aký je dôležitý význam práce s mladými ľuďmi na medzinárodnej úrovni. Školenie ponechá stranou všetky znalosti a vysvetlenia a chce dať priestor všetkým účastníkom, aby preskúmali medzinárodnú spoluprácu sami.

Ciele aktivity

Hlavným cieľom školenia je vyskúšať neformálne vzdelávanie a interkultúrne učenie. Vymieňať si lokálne skúsenosti mládežníckych aktivít na medzinárodnej úrovni. Preskúmať možnosti podpory mládežníckych aktivít na medzinárodnej úrovni, ktoré ponúka program Erasmus+: Mládež v akcii. Analyzovať príklady mládežníckych projektov podporených v rámci projektu Erasmus+: Mládež v akcii. Pozrieť na to aké sú výhody medzinárodnej spolupráce.

Pracovný jazyk:

Anglický jazyk

Cieľová skupina:

Pracovníci s mládežou, mládežnícki lídri, projektoví manažéri

Počet účastníkov:

2 – 3 účastníci zo SR

Náklady spojené s organizáciou aktivity:

Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+. 90 % cestovných nákladov hradí účastníkovi slovenská Národná agentúra a 10 % si hradí účastník sám alebo hradí minimálne 20 EUR v prípade, že sa jedná o menšiu sumu. Odporúčame, aby si účastník zabezpečil aj cestovné poistenie počas doby trvania podujatia.

Kontaktná osoba:

Mgr. Natália Nemcová (IUVENTA)
tel.: +421 2 592 96 279
m.t.: +421 917 71 88 07
e-mail: natalia.nemcova@iuventa.sk

Pre bližšie informácie a prihlásenie:
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/appetiser-an-introduction-on-how-to-use-the-erasmus-youth-in-action-programme-for-international-youth-work.6281/

Foto: Pixabay.com

Post Author: Marián Švekuš