I. NEFORMLÁLNE STRETNUTIE ORGANIZÁCIÍ PRACUJÚCICH S MLÁDEŽOU V KOŠICIACH

Začiatkom roka 2018 bolo pod hlavičkou Národnej agentúry Programu Erasmus + pre oblasť mládeže a športu so sídlom v Iuvente – Slovensom inštitúte mládeže spustené pilotné vzdelávanie v rámci medzinárodného projektu Europe Goesl Local- Podpora práce s mládežou na úrovni samospráv. Jedná sa o projekt strategického partnerstva vyše 20 medzinárodných agentúr Erasmus+ a ďalších 9 […]

PRIPRAVUJEME NOVÚ AKTIVITU V NAŠOM KSK – SÉRIA VZDELÁVACÍCH WORKSHOPOV PRE MLADÝCH

Po niekoľkých rokoch komunikácie a sieťovaní mladých ľudí a organizácií pracujúcich s mládežou v košickom kraji, ktorí prejavili záujem angažovať sa vo veciach verejných vo svojom okolí sme došli k záveru, že je potrebné týmto mladým dopomôcť a ponúknuť im možnosť získať vedomosti a zručnosti, ktoré by im pomohli k efektívnejšej a zábavnejšej angažovanosti ako […]

Konferencia mládeže 2018 #Mladí, o mladých a nielen s mladými – Košice

Kulturpark v Košiciach hostil záverečný diel Konferencií mládeže – Konferencia mládeže 2018 #Mladí, o mladých a nielen s mladými v roku 2018. Ciele sme naplnili, viac ako 50 účastníkov konferencie sa aktívne zapojilo do pracovnej časti, v rámci ktorej odpovedali na vopred položené otázky a následne ich v skupinách odprezentovali. Následne si vypočuli závery zo Správy o mládeži 2018. Potom nasledovali prezentácie […]

Konferencia mládeže 2018 #Mladí, o mladých a nielen s mladými – Michalovce

Priestory Hotela Družba boli miestom, kde sme absolvovali predposlednú zo série Konferencií mládeže – Konferencia mládeže 2018 #Mladí, o mladých a nielen s mladými. Opäť sme sa vyčerpávajúcim spôsobom prostredníctvom vopred stanovených otázok dozvedeli od účastníkov konferencie, na čo sú právom hrdí, čo im chýba a čo by zmenili a ako by k zmene vedeli prispieť. Po následnej prezentácii […]

Konferencia mládeže 2018 #Mladí, o mladých a nielen s mladými – Spišská Nová Ves

Po roku sme sa opäť stretli v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi, aby sme v rámci Konferencií mládeže – Konferencia mládeže 2018 #Mladí, o mladých a nielen s mladými naplnili stanovené ciele. Účastníci konferencie mali možnosť vyjadriť svoje názory na vopred pripravené otázky a taktiež sa dozvedeli o záveroch zo Správy o mládeže 2018. […]

Konferencia mládeže 2018 #Mladí, o mladých a nielen s mladými – Sobrance

V priestoroch Klubu mladých v Sobranciach pokračovali Konferencie mládeže – Konferencia mládeže 2018 #Mladí, o mladých a nielen s mladými. Opäť sa nám podarilo naplniť stanovené ciele. Množstvo mladých ľudí, zúčastnených na konferencii sa aktívne zapojilo do zberu podnetov nielen pre samosprávu mesta Sobrance, ale ich aj odprezentovalo. Následne si vypočuli Správu o mládeži a […]

Konferencia mládeže 2018 #Mladí, o mladých a nielen s mladými – Rožňava

Už piaty ročník Konferencie mládeže – Konferencia mládeže 2018 #Mladí, o mladých a nielen s mladými pokračovali v reprezentatívnych priestoroch radnice mesta Rožňava. Ciele, ktoré sme si vopred stanovili sme naplnili do bodky 1) účasť na konferencii vyše 70 mladých ľudí 2) zber podnetov a potrieb mladých ľudí z Rožňavského okresu – dozvedeli sme sa […]

Konferencia mládeže 2018 #Mladí, o mladých a nielen s mladými – Trebišov

Už piaty ročník Konferencie mládeže – Konferencia mládeže 2018 #Mladí, o mladých a nielen s mladými pokračovali (po Gelnici 15.03.2018) v nádherných priestoroch Múzeum Trebišov. Ciele, ktoré sme si vopred stanovili sme naplnili do bodky – účasť na konferencii vyše 50 mladých ľudí – zber podnetov a potrieb mladých ľudí z Trebišovského okresu – prezentácia […]

Dni Gamingu 2018 – ROZHOVOR

V Spišskej Novej Vsi sa 22.9.2018 organizoval E-športový turnaj s názvom DNI GAMINGU. Viac o tomto evente: https://www.facebook.com/events/676724875996150/ My vám prínášame rozhovor s jedným z organizátorov tohto projektu. Ahoj, kto si a ako sa voláš ? –  Ahoj, moje meno je Adam, pochádzam zo Spišskej Novej Vsi a som obyčajný študent vysokej školy. Čomu sa venuješ […]

Konferencie mládeže 2018 #Mladí, o mladých a nielen s mladými

Aj tento rok sa spolu stretneme na Konferenciách mládeže: Konať sa budú v mestách: -Trebišov 27.11.2018 -Rožňava 28.11.2018 -Sobrance 29.11.2018 -Spišská Nová Ves 4.12.2018 -Michalovce 12.12.2018 -Košice 14.12.2018 Konferencie sú súčasťou cyklu šiestich Konferencií mládeže 2018 #Mladí, mladým a nielen s mladými, na ktorých sa predstavia mladí ľudia, ktorí sú príkladom dobrej praxe pri participácii […]