DoTVORsa #13 – Sebavedomo na trh práce

Hostiteľ: Rada mládeže Košického kraja.

Ako sa uplatniť na trhu práce? Máš dostatok kompetencií na objavenie vysnívanej práce? Na tomto webinári Sebavedomo na trh práce sa dozvieš, ako sa rozvíjať a kde nabrať skúsenosti, aby si bol pre zamestnávateľov zaujímavý a tiež získaš informácie o aktuálnom trhu práce, o kompetenciách a skúsenostiach, ktoré potrebuješ pre získanie svojej vysnívanej práce. 

Tento workshop budú viesť lektorky Zuzana Kožarová a Veronika Zibrinyiová. Zuzka v súčasnosti pôsobí ako kariérová poradkyňa v Univerzitnom poradenskom centre UPJŠ v Košiciach. Vo svojich pracovných aktivitách sa rozhodla zamerať predovšetkým na mladých ľudí a momentálne sa venuje témam ako sebauplatnenie, celoživotné vzdelávanie a osobnostný rozvoj.

Veronika v súčasnosti pôsobí ako riaditeľka Univerzitného poradenského centra UNIPOC na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Poskytuje individuálne kariérové poradenstvo a na starosti má organizáciu podujatí, ako sú Deň kariéry UPJŠ, Kariérová polhodina alebo ŽivoToPíš. Má rada kreatívnu prácu, spoluprácu s aktívnymi študentmi a verí, že ak chce človek niečo zmeniť, musí začať pracovať najprv na sebe.

Workshop je zadarmo a  bude prebiehať ONLINE formou prostredníctvom Google Meet. Na toto podujatie je však potrebné registrovať sa na http://goo.gle/DoTVORsa. Neváhaj však veľmi dlho, pretože na toto online školenie je obmedzený počet účastníkov, čím skôr sa prihlásiš, tým väčšiu šancu máš zúčastniť sa. Po registrácii ti pošleme emailom ďalšie informácie a podrobnosti o pripojení sa na workshop. 

Toto podujatie je organizované s pomocou dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.“

Tešíme sa na teba! 

Tvoj Tím RMK

Post Author: Jana Beerová