KONFERENCIA #DOTVORME SVOJ KRAJ – KOŠICE (Séria konferencií mládeže 2019)

Už v poradí šiesty ročník sme organizovali jedinečnú sériu konferencií s názvom  # Dotvorme svoj kraj na území Košického kraja, pod záštitou Úradu Košiského samosprávneho kraja.

Našou snahou bolo v spolupráci s miestnou samosprávou či miestnymi organizáciami pôsobiacimi v oblasti mládeže aj podporiť zvýšenie kvality práce s mládežou na úrovni samospráv.  Posledná z konferencií sa konala tradične v Košiciach dňa 19.12.2019 v Dominikánskom kultúrnom centre Veritas, ktorému týmto ďakujeme za poskytnutie priestorov.

Ciele konferencie # Dotvorme svoj kraj boli tieto:

 • informovať účastníkov konferencie o možnostiach pre mladých,
 • informovať a oboznámiť účastníkov konferencie o možnostiach participácie na chode samosprávy a o jej výhodách,
 • informovať účastníkov konferencie o prínosoch práce s mládežou
 • motivovať mladých ku aktivite, a všetkých účastníkov ku spolupráci.

Konferencia bola určená pre žiakov a študentov základných, stredných a vysokých škôl, pracovníkov s mládežou, zástupcov tretieho sektora, zástupcov samosprávy a všetkých tých, ktorým mládež v Košickom kraji nie je ľahostajná. Vďaka konferencii sme vytvorili priestor pre komunikáciu a podporili sme konštruktívny dialóg medzi nimi.

Účastníkmi konferencie v boli najmä žiaci z týchto Košických škôl:

 • Stredná priemyselná škola elektrotechnická
 • Stredná priemyselná škola dopravná
 • Stredná priemyselná škola strojnícka
 • Obchodná akadémia Polárna
 • Stredné odborná škola Ostrovského
 • Gymnázium, Šrobárová 1
 • Gymnázium Opatovská 7
 • Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40
 • Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17
 • Gymnázium Alejová 1

Hlavnou témou našej konferencie bola komunikácia.  Hľadanie možností toho, ako spoločne, ale aj ako jednotlivci, môžeme svojou činnosťou dotvoriť svoj kraj. Hovorili a ukazovali sme si pozitívne príklady, ako sa dá meniť svoje okolie k lepšiemu. Povedali sme si, kde v Košiciach a okolí, sa dá zapojiť do aktivít, prínosných pre prostredie v ktorom žijeme. Dozvedeli sme sa, kto z dôležitých dospelých, nám vie byť nápomocný, v prípade, že chceme začať, ale nevieme ako, alebo len potrebujeme podporu od skúsenejšieho, čo i len napríklad v podobe usmernenia.

Ďakujeme všetkým váženým hosťom – dôležitým dospelým, že prišli:

 • Natália Vince (odbor školstva Košický samosprávny kraj) – Natali je zástupkyňa úradu Košického samosprávneho kraja, a čo je dôležité, je tiež vedúca referátu metodiky a projektov na odbore školstva.
 • Ladislav Lörinc (starosta časti Košice – Sídlisko KVP) – Laco je najmladším košickým starostom a zároveň poslancom mesta Košice.
 • Martin Smrčo – poslanec KSK, zástupca strostu obce Ruskov, Agentúra regionálneho rozvoja
 • Slávka Adzimová
 • Zuzana Novotná
 • Denisa Siváková

V úvode nás moderátori konferencie šarmantná Miška a sympatický Matej privítali a oboznámili nás s pravidlami a programom. Následne vyzvali vzácnych hostí aby sa chopili mikrofónu a venovali nám pár motivačných slov či už za svoju osobu ale aj za inštitúciu, ktorú zastupujú. Tak ako sa patrí sme slovo ako prvej dali pani Natálií Vince. Tá z pozície vedúcej metodiky a projektov na Odbore školstva KSK, vyjadria poďakovanie za takýto tip aktivít ako aj účastníkom za to, že si našli čas a prišli diskutovať resp. sa dozvedieť viac o možnostiach pre mladých. Po Natálií sme vyzvali aj najmladšieho starostu spomedzi všetkých mestských častí v Košiciach pána Ladislava Lörinca starostu MČ Košice – Sídlsiko KVP a zároveň poslanca mestského zastupiteľstva mesta Košice aby nás privítal a povzbudil všetkých účastníkov pár slovami. V „Airmaxoch“ a s pozitívnou náladou si našiel čas za čo sme mu vďačný a vážime si to, že aj napriek nabitému programu a zároveň pred sviatkami prišiel medzi nás a podporil nás svojou účasťou. Veď tiež niekedy podobne začínal 🙂

Celé podujatie sa nieslo v pozitívnom duchu, ktorý zabezpečili aj prvky neformálneho vzdelávania v podobe „energizerov“ počas programu konferencie. Týmto sa chceme poďakovať Jarke Kopčákovej, ktorá ich zaviedla hneď v úvode programu. Jarka pôsobí ako vedecko-výskumný pracovník na Ústave psychológie zdravia a metodológie výskumu Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Magisterský titul v odbore psychológia získala na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach, doktorský titul v odbore Medical sciences na Univerzite v Groningene v Holandsku. V súčasnosti sa podieľa na štúdii Care4Youth zameranej na zdravý vývin detí a dospievajúcich s emocionálnymi problémami a problémami v správaní. Ako jedna z najkompetentnejších osôb prišla na pozvanie RMKK porozprávať niečo o medzinárodnej štúdie Health Behaviour of School-Children Children (HBSC), na ktorej sa osobne podieľala. Štúdia sa venuje zdraviu a so zdravím súvisiacim správaním školákov so zameraním na témy fyzická aktivita, trávenie voľného času, aktívny životný štýl, komunita/okolie. A keďže sa Jarka dlhodobo angažuje v oblasti práce s mládežou konkrétne v celoslovensky pôsobiacej Detskej organizácii FÉNIX, o.z. téma konferencie ju zaujala a tak rada prijala naše pozvanie.
Zároveň si Jarka pripravila pre mladých aj krátky energizer aby sme sa nabudili a lepšie sa spoznali odbúrali strach a obavy z niečoho nového a nepoznaného.

Ďakujeme Jarke Kopčákovej, že nám v prvom bloku povedala viac o výsledkoch spojených so zdravím a o so zdravím súvisiacim správaním 11-, 13- a 15-ročných školákov. Chceli sme tak „šokovať“ mladých, aby sa zamysleli nad niektorými svojimi zlozvykmi, ktoré aj napriek tomu, že ich robia aj dospelí, nie sú správne a mali by sa niektorých zlozvykov vyvarovať. Ak samozrejme nechcú, aby to nemalo zlý vplyv na ich vývin.

Po prvom bode programu sme si pre mladých pripravili aktivitku, aby sme ich viac vtiahli do témy a zároveň sa od nich dozvedeli, ako vnímajú život v Sobranciach a jeho okolí. Spomedzi účastníkov konferencie sme vybrali 5 dobrovoľníkov a ostatných sme medzitým rozdelili do 5 skupín. Vybraní piati dobrovoľníci si na chvíľu mohli vyskúšať rolu lídra skupiny a následne si vybrali jednu skupinu, s ktorou potom podľa inštrukcií odpovedali na otázky:

Každá skupina dostala zozbierané podnety od ich rovesníkov z predošlých konferencií. Chceli sme tak porovnať, či sa u nich niečo za posledné 2 roky zmenilo. Ak áno tak čo. Aby sme poznali realitu priamo od mladých ako ju vnímajú oni sami.

Otázky ako aj odpovede mladých môžete vidieť na obrázkoch:

Skôr než sa ďalšia väčšia skupina rozutekala, urobili sme si spoločnú fotografiu na pamiatku a doplnili kofeín a cukry aby sme mali dostatok energie pokračovať v programe.

V druhom bloku vznikol priestor pre prezentovanie svojich zámerov a činností pre zástupcov z mládežníckych organizácii, samospráv či žiackych školských rád.  Ďakujeme Ivanovi Rosovi (podpredseda Youthfully Yours SK OZ) za jeho vysvetlenia a rady ohľadom Erasmus+ programu, za uvoľnenie atmosféry a tiež krátkej s poznávacej aktivitky na roztopenie ľadov medzi účastníkmi. Vďaka jeho bohatým skúsenostiam nielen s vysielaním ale aj samotnou účasťou na rôznych výmenách či tréningoch dokáže motivovať stále ďalších a ďalších mladých ľudí. Veď predsa nie nadarmo sa hovorí je lepšie raz zažiť ako niekoľkokrát počuť 😉

Po Ivanovi vystúpil so svojou prezentáciou zástupca Krajskej rady ŽŠR Daniel Kuchár. Ako nový člen nabral v sebe odvahu a odprezentoval činnosť Krajskej rady ŽŠR ako aj jej víziu a možnosti, ktoré prináša angažovanosť v žiackych školských radách. Za čo mu patrí všetká česť 😉

Do tretieho bloku sme sa plynule už v obmedzenejšom počte presunuly do bezpečného priestoru pre komunikáciu medzi mladými a zástupcami samosprávy v podobe panelovej diskusie, v ktorej postupne vznikali nápady, prijímali sa podnety, či vytvárali dohody o aktívnejšej spolupráci a vyššej participácii mladých ľudí v Košickom kraji.

Rečníkmi v panelovej diskusii v Košiciach boli:

Nestihli sme zodpovedať všetky otázky ale vytvorili priestor, kde vznikli nové vzťahy, nové kontakty, nové prepojenia a už teraz sa tešíme ako z niektorých nápadov vzniknú užitočné a zmysluplné projekty pre lepšiu budúcnosť mladých ľudí v Košickom kraji.

A na záver ďakujeme aj účastníkom konferencie a nášmu RMKK teamu za  vydarené podujatie. Veríme, že vy, mladí ľudia v Košiciach, budete aj naďalej aktívni, a inšpirujúci pre svoje okolie. Držíme vám palce vo vašich aktivitách, máte našu podporu!

Vďaka patrí tiež Andrejovi Zelencovi nášmu kameramanovi za super video. Čekujte ho, zdieľajte a lajkujte ak sa vám páči 🙂

Vidíme sa v novom ešte úspešnejšom roku 2020 😉

Autori príspevku: Miška & Majo

Post Author: Marián Švekuš