KONFERENCIA #DOTVORME SVOJ KRAJ – ROŽŇAVA (Séria konferencií mládeže 2019)

Na prvej konferencii zo série #Dotvorme svoj kraj pod záštitou Úradu Košického samosprávneho kraja v Rožňave sme sa spoločne stretli ako účastníci s rôznym pôsobením. Niektorí boli zvedavými žiakmi zo základných či stredných škôl, iní zase mladí z rožňavského mládežníckeho parlamentu alebo členovia krajskej rady žiackych školských rád.
Čo však bolo cieľom našej konferencie? Vytvoriť priestor na komunikáciu, nielen medzi mladými ale aj medzi dôležitými dospelými a mladými ľuďmi.

Sleduj VIDEO: Konferencia mládeže v Rožňave 2019

Ako bolo povedané aj na konferencii mladí majú pocit, že dospelí za nimi sami neprídu, ale musia ísť oni za nimi…

Práve preto nás teší, že pozvanie na našu konferenciu prijali aj dôležití dospelí, ktorí za mladými prišli. Týmto sa ešte raz chceme poďakovať viceprimátorovi mesta Rožňava Jánovi Lachovi, pani Alžbete Tamášovej vedúcej odboru školstva mesta Rožňava, pani Erike Fábiánovej riaditeľke ZŠ Pionierov 1 Rožňava, pánovi Richardovi Szöllösovi riaditeľovi ZŠ Zlatá 2 Rožňava, pánovi Pavlovi Burdigovi poslancovi mestského zastupiteľstva v Rožňave, zároveň poslancovi Košického samosprávneho kraja a prednosta mestského úradu v Dobšinej a svojou návštevou nás poctil aj Juraj Nagy, poslanc Košického samosprávneho kraja. Našli si čas a prišli ukázať mladým ľuďom svoju podporu, ponúknuť svoju pomocnú ruku a cenné rady a v neposlednom rade im dať povzbudenie k angažovanosti na dianí okolo nich.

Úvodné slovo a otvorenie konferencie si zobral na seba viceprimátor mesta Rožňava pán Ján Lach.

Po úvodnej povinnej jazde nasledoval prvý blok prezentácií. Na úvod sme si ale dohodli pravidlá a mierne upravili harmonogram konferencie. Dôvodom bolo slávnostné otvorenie Vianočných trhov v centre Rožňavy, kde väčšina účastníkov mala svoje povinnosti. Pre nás to nebol problém a operatívne sme sa prispôsobili. Slovo si zobrala Mgr. Veroniky Pastrnákovej (psychologička na Gymnáziu Alejová v Košiciach a pracovníčka v Slovenskej Akadémii Vied). Tá nám prezentovala zaujímavé výsledky štúdie HBSC (HEALTH BEHAVIOUR IN SCHOOL – AGED CHILDREN). Touto prezentáciou sme chceli poukázať a trocha aj upozorniť účastníkov konferencie na zlé návyky a nesprávny životný štýl mladých ľudí. Štúdia sa uskutočňuje v spolupráci so Svetovou Zdravotníckou Organizáciou v 43 krajinách už od roku 1983 a hovorí o zdraví a so zdravím súvisiacom správaní 11-, 13- a 15-ročných školákov, ktoré je veľmi podobné aj správaniu u mladých ľudí nad 15 rokov. Horná hranica sa neuvádza ale máme pocit, že k podobnému správaniu sa uchyľujú aj dospeláci. Dôkazom aj naši dôležití dospelí, ktorí rovnako ako aj mladí dvíhali ruky, keď sa ich Veronika pýtala kto spí menej ako 6 hodín denne, resp. kto trávi za počítačom ale pri mobile viac ako 3 hodiny denne.

Po Veronike druhou prezentáciou zaujal Jakub Balog, ktorý je predsedom Rožňavského Mládežníckeho parlamentu ako aj zástupca žiackych školských rád, ktorý prezentoval ako je potrebné a dôležité aby sa mladí ľudia mali možnosť vyjadrovať k svojim problémom ako aj mali možnosť sa realizovať a plniť si svoje sny vo svojom meste.

Po ňom nasledoval Dávid Vaško – koordinátor CVČ mesta Rožňava  pri ZŠ Pionierov 1, ako aj už spomínaného Rožňavského Mládežníckeho parlamentu. Ten nám prezentoval do akých rôznych aktivít sa spoločne s CVČ ale aj s RMP zapájajú a aké možnosti majú mladí ak sa tiež zapoja do diania v týchto organizáciach mladých.

O svojich skúsenostiach nám v ďalšej prezentácií porozprával Dominik Bálint – študentovi už vysokej školy v Košiciach, ktorý veríme, že dostatočne motivoval hlavne tých mladších účastníkov aby sa nebáli vyskúšať možnosti v rámci programu Erasmus+. Hovoril najmä o skúsenostiach s medzinárodnými výmenami a tréningami, ktoré stihol vyskúšať.

Ako posledný bod programu prvého bloku sme slovo odovzdali dlhoročnému pracovníkovi s mládežou Tiborovi Írovi a zároveň predsedovi Asociácie krajských rád mládeže. Ten nám v tejto časti programu povedal viac nielen o samospráve, ale aj o nových zmenách v zákonoch o práci s mládežou. Tento bod programu sme zaradili preto aby nielen mladí ale aj vážení hostia zastupujúci samosprávu mali vedomosť o  aktuálnej situácií a podmienkach v oblasti práce s mládežou na Slovensku. Ďakujeme Tibor, že si za nami meral takú dlhú cestu a prišiel si na východ až z Dunajskej Stredy.

Náročný program plný zaujímavých prezentácií sme uzavreli a vrhli sme sa na občerstvenie a doplnili sme si troška energiu v podobe cukrov, kofeínu a pod. aby sme mohli pokračovať ďalej. Počas prestávky sme pripravili flipchartové papiere kde nám účastníci mohli písať čo sa im v ich meste páči čo im chýba a čo by privítali zo strany mesta prípadne iných partnerov.

Z toho čo nám napísali vyberáme:

Čo v Rožňave funguje (keď je reč o mladých)?

• pravidelnosť stretávania skupiny mladých,
• koordinátor skupiny mladých; ako niekto kto vedie, inšpiruje a aj podnecuje ku aktivite, niekto kto spája ľudí v dobrom záujme prosperity života mladých („koordinátorka je taký článok ktorý nás vedie, ťahá dopredu“),
• mládežnícky parlament,
• žiacka školská rada,
• sú tu aktívni mladí ľudia, ktorí môžu byť pozitívnym vzorom pre rovesníkov v tom ako plnohodnotne tráviť čas, byť prínosom pre spoločnosť a ako využívať svoj potenciál,
• sú tu dospelí, ktorí sú pripravení mladým pomôcť a tešia sa na spoluprácu s nimi.

Ešte skôr ako sa nám páni poslanci pre svoje povinnosti rozutekali stihli sme si urobiť aj spoločnú fotografiu a plynule sme prešli do posledného druhého bloku do Panelovej diskusie. Pozvanie do diskusie prijali vyššie spomínaná pani Alžbeta Tamášová, pani Erika Fabiánová, pani Veronika Pasrnáková, pán Tibor Íro, no a chalani Jakub Balog a Dávid Vaško. Pozíciu moderátorky si na seba zobrala naša šarmantná Miška Segeďová a pustili sme sa do diskusie. Postupne nám diskutujúci odpovedali na otázky:

Čo z vašej pozície momentálne podporujete mladých ľudí? Prípadne ako by ste vedeli pomôcť mladým?

V čom vidíte problémy z hľadiska nízkej angažovanosti mladých (miestami až nulovej)…? 

V čom môžu mladí pomôcť samospráve? Ako? Vidíte tam nejaký priestor?

Čo by vám pomohlo rozviazať ruky aby podpora mladých ľudí vo vašom meste bola efektívnejšia ? Ak existuje niečo také ?

Nestihli sme zodpovedaď všetky otázky, ale na druhej strane sme radi, že vznikli nové otázky, ktoré sa rozhodli účastníci riešiť a určite sa budú týmito otázkami zaoberať v najbližšej dobe po sviatkoch pretože, a to je pozitívne, zhodli sa na potrebe diskutovať a posúvať veci dopredu. Za to vám patrí minimálne palec hore 😉

Na záver už len pár slov, držíme mladým z Rožňavy a okolia palce, a tešíme sa na ďalšie konferencie kde sa s ďalšími z vás stretneme ;).

Vidíme sa:

• dňa 04.12.2019 (Streda) v Rožňave
• dňa 11.12.2019 (streda) v Michalovciach
• dňa 12.12.2019 (štvrtok) v Sobranciach
• dňa 17.12.2019 (utorok) v Spišskej Novej Vsi
• dňa 18.12.2019 (streda) v Trebišove
• dňa 19.12.2019 (štvrtok) v Košiciach

Autor článku: Miška & Majo

Post Author: Marián Švekuš