PODPIS MEMORANDA O SPOLUPRÁCI S NOVÝM VEDENÍM KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Dňa 03.12.2019 sme boli pozvaní na úrad Košického samosprávneho kraja priamo predsedom KSK pánom Rastislavom Trnkom.

Po niekoľko týždňovej snahe a komunikácií s pani Natáliou Vince poverenou zástupkyňou KSK pre oblasť mládeže sa podarilo dotiahnuť dlho očakávaný podpis Memoranda o spolupráci medzi KSK a našim občianskym združením Radou mládeže Košického kraja.

Čo to pre nás znamená ?

Nie, nemáme nič vyhraté a práve naopak, teraz to pre nás ešte len začína. Našou víziou a našimi aktivitami sme preukázali, že vieme byť relevantným partnerom v oblasti práce s mládežou a vieme tak pomôcť, zlepšovať prostredie v Košickom kraji pre mládeže a organizácie pracujúce s mládežou a pre mládež.

Bude to náročné ale aspoň aj my máme signál, že vedenie KSK cíti potrebu venovať väčšiu pozornosť práci s mládežou, ktorá má svoje špecifické potreby a problémy, ktorými by sme sa mali venovať a osloviť aj ďalšie organizácie aby sa zapojili a priložili ruku k dielu. Veď o čo nám všetkým ide ? vytvoriť lepší život pre mladých ľudí v Košickom kraji aby sa tu cítili dobre, užitočne a nemuseli migrovať za lepšími podmienkami natrvalo do zahraničia.

Ak aj vy veríte v lepšiu budúcnosť mladých v Košickom kraji a chcete priložiť ruku k dielu neváhajte nás kontaktovať aby náš HLAS mladých bolo počuť.

S pozdravom a prianím príjemných sviatkov v kruhu najbližších

vaša Rada mládeže Košického kraja

Post Author: Marián Švekuš