Konferencia mládeže 2018 #Mladí, o mladých a nielen s mladými – Košice

Kulturpark v Košiciach hostil záverečný diel Konferencií mládeže – Konferencia mládeže 2018
#Mladí, o mladých a nielen s mladými v roku 2018. Ciele sme naplnili, viac ako 50 účastníkov
konferencie sa aktívne zapojilo do pracovnej časti, v rámci ktorej odpovedali na vopred
položené otázky a následne ich v skupinách odprezentovali. Následne si vypočuli závery zo
Správy o mládeži 2018. Potom nasledovali prezentácie mladých úspešných ľudí. Viac sme sa
dozvedeli o projektoch ako napr. Východné pobrežie, Chuť žiť, ale aj o iniciatíve Mother
flower. Zástupcovia z vysokoškolského prostredia bližšie ozrejmili činnosti organizácií BEST
Košice a Unipoc – Univerzitného poradenského centra UPJŠ. Odprezentované boli aj
možnosti, ktoré v súčasnosti ponúka Iuventa – Slovenský inštitút mládeže. Inšpiratívnymi boli
aj príbehy:
– spoluzakladateľa firmy, pod ktorou vznikli značky 12Roll, KERE, #Kroy, Bikere a
najnovšie aj #BabettaeBike,
– najmladšieho komunálneho poslanca Košíc (v rámci mestských častí),
– zakladateľky neziskovej organizácie Consulting Club Bratislava a zároveň venujúcej sa
Grow with Google Slovensko a projektu Digitálna garáž,
– o vysnívanej práci na zaoceánskych výletných lodiach.
Na konferencii po celý čas bol k dispozícii zástupca Informačného centra Europe Direct
Košice, ktorý prítomným poskytol informácie a zodpovedal na všetky otázky, týkajúce sa
európskych záležitostí.

Mládež v Košiciach je hrdá na úroveň kultúry (a s ňou spojené veľké množstvo podujatí ako
napr. Biela noc), ktorej kvalitatívna úroveň sa pozdvihla aj vďaka titulu „Európske hlavné
mesto kultúry 2013“. Hrdá je aj na okolitú prírodu a historické dominanty (ako napr. Dóm sv.
Alžbety). Vyzdvihovaná bola aj úroveň školstva vo všeobecnosti (od úrovne základných škôl
až po úroveň miestnych univerzít), na základe ktorej je v metropole východu mnoho mladých
a šikovných ľudí.
Mladým ľudia v Košiciach považujú za nedostatočnú ponuku pracovných pozícií, čo ich
následne núti uvažovať nad odchodom za prácou mimo svojho domova. Za nedostatočnú
považuje mládež aj úroveň športovej infraštruktúry a pomerne nevyhovujúce podmienky na
separovanie, resp. efektívnejšie triedenie odpadu. Rezervy vidia aj v oblasti dopravy a
nastavenia spojov mestskej hromadnej dopravy (predovšetkým v nočných hodinách). Za
chybu považujú skutočnosť, že otázka dobrovoľníctva je mimo hlavného záujmu samosprávy,
ktorá by mala aj viac finančne podporovať školské (študentské) zariadenia.
V prvom rade by mladí navrhovali zefektívniť úroveň komunikácie medzi miestnou
samosprávou a obyvateľstvom. Odporúčajú zvýšiť povedomie o ochrane životného
prostredia, zabezpečiť viac bezbariérových prístupov, umiestniť na vhodné miesta podzemné
kontajnery pre separovaný odpad. Na školách by bolo vhodné jednak zvýšiť úroveň
propagácie možností pre mladých ľudí (ako napr. program Erasmus+ a pod.) a jednak zriadiť
tzv. študentské klubovne. Viac by propagovali možnosti dobrovoľníctva. V súčasnosti je
žiaduce angažovať sa aj v podpore práv komunity LGBTI.
K pozitívnym zmenám vo svojom okolí plánuje mládež prispieť svojím proaktívnym
prístupom, spočívajúcom vo využívaní rôznych participatívnych možností, v ktorých vidia
potenciál nielen svojho angažovania (napr. účasťou vo voľbách, na rôznych grantových
schémach, organizovaním podujatí, petícií, protestov charitatívnych zbierok a pod.). Z

odpovedí ďalej vyplýva, že mládež neplánuje byť už lenivá a pasívna, plánuje vo väčšej miere
vyjadrovať svoj názor. Vlastnú pridanú hodnotu vidí aj v účasti na dobrovoľníckych aktivitách.

Fotky z podujatia nájdete TU

Cyklus Konferencií bol podporený z dotácie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje Iuventa – Slovenský inštitút mládeže.

Post Author: Marián Švekuš