Konferencia mládeže 2018 #Mladí, o mladých a nielen s mladými – Sobrance

V priestoroch Klubu mladých v Sobranciach pokračovali Konferencie mládeže – Konferencia mládeže 2018 #Mladí, o mladých a nielen s mladými. Opäť sa nám podarilo naplniť stanovené ciele. Množstvo mladých ľudí, zúčastnených na konferencii sa aktívne zapojilo do zberu podnetov nielen pre samosprávu mesta Sobrance, ale ich aj odprezentovalo. Následne si vypočuli Správu o mládeži a následne mali možnosť inšpirovať sa mladými ľuďmi, ktorí prezentovali nielen svoje úspechy, ktoré sa im podarilo dosiahnuť vďaka svojej angažovanosti a chceniu, ale ukázali aj príležitosti možnosti mladým, ktoré sa im v súčasnosti ponúkajú a ktoré môžu využiť pre splnenie svojich snov. O možnostiach aktívnej participácie na úrovni školskej samosprávy nám porozprával predseda Krajskej rady žiackych školských rád Košického kraja. Za možnosť realizovať konferenciu pre mladých v Klube mladých ďakujeme pani Cinkaničovej.
null

A ako reagovala mládež na konferencii na vopred položené otázky?
Mládež je hrdá na kvalitné vzdelanie, či už formálne, alebo neformálne (Centrum voľného času a pod.). Hrdí sú na produkciu vína (Pivnica Orechová), kameňolom Beňatina (Beňatinské jazero), alebo na Gitarové múzeum. Pozitívne vnímané sú časté kultúrne podujatia.
Mládež v okrese Sobrance si je však vedomá nižšieho počtu kultúrnych podujatí pre mladých ako aj miest, kde by mohli tráviť voľnočasové aktivity (predovšetkým kino, plaváreň, telocvičňa pre miestne gymnázium a kaviareň). Uvítali by aj viac záujmových krúžkov. Mladým chýba nielen športová hala, ale aj cyklotrasy, obchodné centrum a lepšie prístupové cesty do priľahlých
dedín.

Mládež by uvítala, aby sa voči nej zmenil prístup vedenia mesta, aby mládež mala viac možností na svoj rozvoj. Uvítala by tiež väčšie množstvo kultúrnych a športových podujatí. Mladí v okrese Sobrance volajú po rekonštrukcii autobusovej stanici, sobraneckých kúpeľov, mestskej knižnici a hotela Morské oko. Vo všeobecnosti navrhujú zlepšiť čistotu a poriadok v meste Sobrance.
Mladí si uvedomujú, že zmeny dokážu ovplyvniť iba spoločným úsilím. Vedia, že názor jednotlivca – mladého človeka často nie je vypočutý a tak sám nezmôže nič. V spoločnom úsilí skupiny mladých ľudí a v komunikácii s vedením samosprávy veria, že prezentovaním svojich návrhov dokážu meniť mládežnícku politiku. K pozitívnej zmene vedia prispieť aj organizovaním rôznych podujatí, aj dobrovoľníckeho charakteru.

Fotky z podujatia nájdete TU
Post Author: Marián Švekuš