Konferencia mládeže 2019 # Mladí o mladých a nielen s mladými GELNICA

Priestory Gymnázia v Gelnici boli miestom, kde sme absolvovali prvú zo série
Konferencií mládeže 2019 # Mladí o mladých a nielen s mladými.


Tentokrát sme sa dozvedeli od Gelničanov na čo sú vo svojom meste hrdí, čo by zmenili, no dostali sme aj odpovede na otázku ako by k zmene mohli prisipeť. Nad celou konferenciou niesol záštitu pán primátor mesta Gelnica Ing. Dušan Tomaško. 

Na konferencii sme mohli vidieť predstavenie RMKK, kde sme priblížili možnosť participácie mladých v obecných radách mládeže či zastupiteľstvách . Ďalej nasledovala zaujímavá prednáška od T- Systems o možnostiach pre mladých. Po tejto zaujímavej prednáške nasledovala prezentácia o možnostiach pre mladych ktoré Iuventa – Slovenský inštitút mládeže ponúka a krajskej rady žiackych školských rád kde sme mali príležitosť vypočuť si kto sú a čo robia. Filipa z KRŽSRKK vystriedali naše členské organizácie ktoré nám čo-to povedali o možnostiach dobrovolníctva a jeho výhodách.
Post Author: Marián Švekuš