Jarné kolo Grantového programu Dôvera

Jarné kolo Grantového programu Dôvera

Uzávierka: 14. marec 2017

Maximálna výška grantu: 1 000 eur

Grantový program Dôvera je zameraný na podporu projektov, ktoré majú súvis so zdravím, prevenciou rôznych ochorení, ale aj zdravým životným štýlom.

Cieľovými skupinami grantovej výzvy sú deti a mladí ľudia do 30 rokov a dospelí, ktorí sú pre život detí dôležití.

Hlavným cieľom výzvy je: zútulniť prostredie zdravotníckych zariadení podporiť aktivity, ktoré vedú k rozvoju spolupráce s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti za účelom skvalitňovania a rozširovania doplnkovej starostlivosti;
podporiť aktivity zamerané na prevenciu chorôb, zdravý životný štýl a dôležitosť pohybu.

Projekty sa prihlasujú prostredníctvom online formuláru, najneskôr do 14. marca 2017.

Všetky potrebné informácie nájdete tu:

logo

GP_DOVERA_logo

Post Author: Marián Švekuš