Stretnutie primátora s mladými v Spišskej Novej Vsi

Blahoželáme našim priateľom z OZ Mladí ľudia a život, Projekt MP a Klub mladých z mesta Spišská Nová Ves.

Pri príležitosti prekročenia 6-tisícovej hranice fanúšikov facebook  stránky Spišskej Novej Vsi prijal primátor mesta J. Volný zástupcov mladých – vedúceho klubu mladých Mateja Farkalína (OZ Mladí ľudia a život), Majku Dudžákovú a aktivistu Martina Makaru. Prediskutovali možnosti komunikácie cez sociálne siete, primátor si vypočul návrhy na zlepšenie komunikácie s mladými Spišskonovovešťanmi a prijal ich konkrétne návrhy na nové akcie pre mladých v  meste. Môžeme sa tešiť na nový youtube kanál s blogmi mladých, ktorý podporí mesto SNV, letný festival mladých a ďalšie aktivity, ktorým mesto pomáha napĺňať voľnočasové aktivity mladých v meste.

Foto: https://www.facebook.com/mestosnv/posts/725087014323302

Post Author: Jana Beerová