Let´s talk – conflict resolution for bright future. 30.9. – 7.10.2015, Zamość, Poland

The projects aims is to promote peaceful conflict resolution, while engaging in an international dialogue.

dscf0058

Projektu sa zúčastnili 2 naši zástupcovia, kde nám na naše otázky bezprostredne po návrate odpovedala sympatická Aďka.

Obrázok11 (áno správne, je to tá v strede s našim znakom na tričku)

Hlavnou témou tohto projektu bolo riešenie konfliktov a problémových situácii.
Odpovedali sme si na otázky:

Obrázok2

Ako si určiť cieľ, ako pracovať s ľuďmi, aké fázy a druhy konfliktov poznáme, ako si zachovať chladnú hlavu, ako správne komunikovať, ako pracovať v tíme, ako riešiť rôzne situácie, diskutovali sme o rozdieloch v jednotlivých kultúrach a tiež ako využiť teóriu v praxi.

Obrázok3

Obrázok5

Obrázok8

Na projekt som šla s veľkými obavami. Že nezapadnem do kolektívu, nebudem vedieť komunikovať a zapájať sa do spoločných aktivít, nebudem mať dostatočnú slovnú zásobu v porovnaní s ostatnými a že mi projekt nič nedá, že to bude strata času.

Obrázok18

Ale booom opak bol pravdou a nakoniec to dobre vypálilo 😉
Obrázok7

Získala som veľa nových kamarátov,

Obrázok9

Obrázok17

rozšírila som si vedomosti ohľadom krízového manažmentu a poznatky o iných kultúrach.

Obrázok13

Zlepšila som si schopnosti ako pracovať v tíme a komunikačné zručnosti.

Obrázok12

Obrázok6

Konečne som porozumela programu ERASMUS+, ale čo si najviac cením tak je to, že som sa naučila prekonať samú seba a nadobudla som nové hodnoty v živote.

Obrázok10

Prečo by som sa opäť zúčastnila kurzu?
Pretože som získala nie len nových priateľov z rôznych krajín ale aj nezabudnuteľné zážitky, plné zábavy a smiechu a, samozrejme, veľa nových vedomostí, ktoré by som chcela v budúcnosti využiť v súvislosti s písaním mojich vlastných projektov.

Obrázok20

Obrázok16

Obrázok15

Obrázok14

Post Author: Marián Švekuš