Konferencie o mládeži

Konferencie o mládeži sú jednou z hlavných aktivít našich projektov v rámci grantovej schémy HLAS MLADÝCH. V súčasnom formáte organizujeme Konferencie o mládeži od roku 2014. Teda v roku 2016 sme organizovali už 3. ročník týchto konferencií.
Konferencie organizujeme pravidelne v krajskom meste Košice ako aj v rôznych okresných mestách Košického kraja. Do dnešných dní sme našimi konferenciami navštívili Veľké Kapušany, Rožňavu, Spišskú novú Ves, Sobrance a Michalovce.
Hlavným cieľom konferencií je informovať mladých ľudí o rôznych možnostiach aktívnej participácie na aktivitách, projektoch organizovaných miestnymi, regionálnymi, národnými ako aj medzinárodnými organizáciami, nadáciami, grantovými schémami a podpbne. Informujeme a prezentujeme im naše poslanie a aktuálne projekty, predstavujeme naše členské organizácie a snažíme sa mladým priblížiť miestne organizácie, ktoré pracujú s mládežou a o ktorých mnohokrát miestny mladí ani nevedia.
Ďalším dôležitým cieľom našich konferencí je zber podnetov, nápadov i problémov od mladých ľudí, ktoré spracovávame do odporúčaní pre miestnu samosprávu a odbor školstva VÚC Košického kraja.
Konferencie by nevznikli bez veľkej podpory a spolupráce a účasti našich členských a partnerských organizácií, členov Obecných rád mládeže a Mládežníckych parlamentov, miestnej sampsprávy a ďalších osôb, za to im veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu v ďalších rokoch. 🙂 🙂 🙂