My

Predsedníctvo Rady mládeže Košického kraja:

Marián Švekuš
OZ Enjoy The Ride
predseda RMKK
marian.svekus@rmkk.sk
+421 910 907 955

Jana Beerová
OZ Úlet
podpredseda RMKK
jana.beerova@rmkk.sk
+421 903 675 627

Matej Farkalín
OZ Mladí ľudia a život
podpredseda RMKK
matej.farkalin@rmkk.sk
+421 911 213 902

Kontrolná komisia Rady mládeže Košického kraja:

Martin Gbúr
MVO Proxima*
člen kontrolnej komisie
spolu@rmkk.sk

Martin Boršč
OZ Enjoy the Ride
člen kontrolnej komisie
martin.borsc@rmkk.sk

Marián Horenský
OZ Humanistic
člen kontrolnej komisie
marian.horensky@rmkk.sk